Keitä olemme ja mistä on kyse

Kylähullut Kulkurit on omavalmisteisen matkailuauton rakentamisesta kipinän saanut joukko ihmisiä.
Meitä yhdistää huumorintajun ja mahtavan ryhmähengen lisäksi halu muokata pyörien päällä kulkevasta ”kesämökistä” juuri sellainen, kuin oman perheemme tarpeet vaativat. Suurin osa rakentaa kulkineensa itse, osa porukasta on hankkinut autonsa jonkun toisen muokkaamana. Valtaosa rakentaa ajokkinsa linja-autosta, mutta sekaan mahtuu kuorma-autoa, ambulanssia, kirjastoautoa ja muuta kalustoa laidasta laitaan.

Koko jutun pointti on siinä, että matkailuautoilu tehdasvalmisteisella asuntoautolla tai -vaunulla ei välttämättä tälle porukalle anna sitä, mitä itse suunnitellusta ja omin käsin nikkaroidusta menopelistä saa.

Jokainen auto on erilainen: osa on tehty isolla budjetilla, osa säästölinjalla. Toisissa esimerkiksi nukkumapaikkoja tarvitaan isolle porukalle, toisissa sama tila on hyödynnetty vaikkapa saunalla tai suurella oleskelutilalla. Persoonallisia sisustusratkaisuja, ehkä hullujakin yksityiskohtia ja nerokkaita detaljeja löytyy sieltä täältä – siksipä onkin mielenkiintoista tutustua muiden harrastajien ratkaisuihin ja vaihtaa ideoita rakentamiseen, tekniikkaan ja käytännöllisyyteen liittyen.

Jäseninämme on paljon perheitä, lapsimäärä on porukassamme suuri. Yhdistyksemme "Lasten leikittäjät" työryhmä järjestää virallisiin tapaamisiimme lapsille kivaa ohjelmaa, ja saattaapa ohjelmaa olla muissakin tapaamisissamme sillä otamme lapset toiminnassamme aina huomiooon.
Porukasta löytyy pariskuntia, sinkkuja, kaveriporukoita - hyvin erilaisia autokuntia, kaikki tasa-arvoisina ja toisiamme kunnioittavina.

Kylähullujen Kulkureiden virallinen tapaaminen Tuurissa, syyskuu 2019

Yllä: Kylähullujen Kulkureiden virallinen tapaaminen Tuurissa, syyskuu 2019. (Olavi Ohukainen)

TOIMINTA

Toimintamme keskiössä ovat kokoontumisemme.
Kylähullut Kulkurit järjestää vuosittain kaksi virallista ja kaksi epävirallista kokoontumista. Näiden lisäksi reissaamme isommilla ja pienemillä porukoilla eri puolilla Suomea pitkin kesäkautta.

Virallisten kokoontumisten ajat ovat perinteisesti olleet keväällä heti koulujen päättymistä seuraavana viikonloppuna, sekä syyskuussa ensimmäisenä kokonaisena viikonloppuna. Epäviralliset kokoontumisemme ovat perinteisesti olleet heinäkuussa Karstulassa ja jossain kohtaa pohjoisempaa Suomea. Talvikaudella tapaamme yleensä myös kerran, tosin tällöin kalusto jää kotosalle ja näemme toisiamme esimerkiksi kylpyläviikonlopun merkeissä.

Tapaamisissa pääpaino on mukavalla yhteisellä oleskelulla: vaihdamme kuulumiset, jaamme rakennusvinkit ja vietämme aikaa rennon letkeästi hullussa seurassamme.
Etenkin virallisissa tapaamisissa leikkimielisiä kilpailuja ja muuta ohjelmaa järjestämme niin lapsille kuin aikuisillekin.
Kevään kokoontumisessa on perinteisesti järjestetty myös uusien jäsenien kaste, jossa viimeistään Kylähulluus tulee virallistettua.

Tapaamisistamme tiedotamme tarkemmin mm. täällä kotisivuillamme kohdassa "Tapaamiset", foorumillamme sekä kylähullujen omassa Facebook-ryhmässä.
Lisäksi monet jäsenemme järjestävät omia tapahtumiaan pitkin kesäkautta. Näistä saat tietoa foorumimme ja Facebook-ryhmämme kautta.

Kylähullujen Kulkureiden epävirallinen tapaaminen Manamansalossa heinäkuussa 2019.

Yllä: Kylähullujen Kulkureiden epävirallinen tapaaminen Manamansalossa heinäkuussa 2019. (Olavi Ohukainen)

SÄÄNNÖT

1. Yhdistys on rekisteröimätön.

Näitä sääntöjä seuraamme, mutta osaamme myös käyttää maalaisjärkeä ja pitää toimintamme vapaamuotoisena ja mukavana niin vetäjille kuin jäsenillekin.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää leirintämatkailua, omavalmisteisten matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.
Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, sekä tukee oikeaa matkailuautohenkeä ja tiedon jakamista omavalmisteiden rakentamiseen ja kaluston käyttöön liittyen.
Yhdistys edistää hyvää henkeä niin yhdistyksen jäsenten, kuin kaikkien muidenkin ihmisten kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää tapaamisia
- ylläpitää Facebook-ja kotisivua
- Ylläpitää ”Helppirinkiä”
- Kannustaa jäsenistöään luomaan ja ylläpitämään hyvää mainetta omavalmisteilla liikkuvien matkaajien suhteen
-
tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita, antaa haastatteluja ja lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin.
- Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä tai muita varainkeräyksiä.

3. Kokouskäytäntö

Jäsenkokous pidetään syksyn virallisen kokoontumisen yhteydessä, tarvittaessa myös kevään virallisen tapaamisen yhteydessä. Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat yli 15-vuotiaat jäsenet kukin yhdellä äänellä.
Yhdistyksen toimikunnat sopivat omat kokousaikansa ja kokoontuvat tarvittaessa.

4. Yhdistyksen rakenne ja päätösvalta

Yhdistyksen toiminnasta huolehtivat erilaiset toimikunnat, joihin osallistuminen on vapaaehtoista ja palkatonta. Kuka tahansa täysi-ikäinen jäsen voi ilmoittaa halukkuutensa osallistua toimikuntiin. Toimikuntiin valittavat jäsenet sovitaan vuosittain syksyn virallisen kokoontumisen palaverissa paikalla olevien jäsenten kesken.
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Päätösvaltaa käyttävät eri toimikunnat.

5. Liittyminen

Kylähullujen Kulkureiden jäseneksi voi liittyä kaikenlaisten omavalmisteisten matkailuautojen omistajat. Tällaisia ovat esimerkiksi linja-autot, kuorma-autot, kirjastoautot ja muut ajoneuvot, joista on jälkikäteen käsityönä muokattu matkailuauto. Täysin tehdasvalmisteisella matkailuautolla tai –vaunulla liittyminen ei ole mahdollista.

Liittyminen tapahtuu saapumalla omalla omavalmisteella paikalle viralliseen tapaamiseen. Uusia jäseniä vastaanottaa siihen sovittu henkilö/henkilöt yhdistyksen toimikunnista. Nämä henkilöt myös päättävät uuden jäsenen hyväksymisestä.
Uuden jäsenen liittymisvuosi on uudelle jäsenelle maksuton.

Mikäli jäseneksi jo hyväksytty henkilö/perhe myöhemmin luopuu kokonaan tai toistaiseksi omavalmisteisesta matkailuautostaan, ei se ole este jäsenyyden jatkamiselle.

6. Jäsennumero

Jäsennumero annetaan liittymistilanteessa. Jäsennumero on samassa taloudessa asuvaa perhettä koskeva. Samaa jäsennumeroa ei voi käyttää eri autokuntien kesken.

Jo annettuja jäsennumeroita ei anneta eteenpäin eikä jäsennumeroita voi varata etukäteen. Uusi jäsen saa aina järjestyksessä seuraavana olevan vapaan numeron.

7. Kulukorvaus

Yhdistyksen vuosittainen kulukorvaus sovitaan syksyn virallisen kokoontumisen palaverissa paikalla olevien jäsenten kesken. Kulukorvaus maksetaan yhdistyksen tilille vuosittain, yksi vuosi kerrallaan.

8. Yhdistyksen varat ja niiden käyttö

Yhdistyksen varat kerätään kulukorvausten ja mahdollisten arpajaisten tai muiden vapaaehtoisten kilpailujen tai keräysten muodossa. Tilin hoitoa varten yhdistys valitsee rahastonhoitajan syksyn virallisen kokoontumisen palaverissa paikalla olevien jäsenten kesken.

9. Facebook

Yhdistyksen Facebook-sivu on tarkoitettu vain jäsennumeroa koskevan, saman talouden ihmisille. Facebook-sivulla on omat, tarkemmat sääntönsä kaikkien nähtävillä.

10. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiin tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen syyskokouksessa.

11.  Erottamismenettely

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kulukorvauksen maksamatta kolmena perättäisenä vuonna.
Yhdistys voi erottaa jäsenen jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai jäsen ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja , kuten annettua jäsennumeroa vastaavassa taloudessa asumista.
Jäsenen käyttäytyessä aggressiivisesti, uhkaavasti tai muulla tavoin huomattavan törkeästi yhdistyksen muita jäseniä kohtaan, tai tapahtumissa paikalla olevia ulkopuolisia ihmisiä kohtaan, yhdistys voi huomauttaa jäsentä käytöksestä ja harkintaa käyttäen erottaa jäsenen yhdistyksestä joko määräaikaisesti tai kokonaan. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtoryhmä.

 

matkalla tapaamiseen